Hideo Sawada: Từ chàng sinh viên nghèo đến “ông trùm” du lịch Nhật

0
53