Bộ câu đối Tết chúc “thọ” hay nhất xuân Mậu Tuất

0
1226
Tongkat ali man up
Tăng cường sinh lực, sinh lý cho nam giới,
Hạn chế quá trình mãn dục ở đàn ông có tuổi Nguồn gốc xuất xứ: Nhập khẩu Mỹ

Tổng hợp những câu đối Tết chúc thọ hay nhất 2018. Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ – Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường.

Phúc như Đông Hải trường lưu thủy
Thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng

2Wellness Nutrition

Phúc Lộc Thọ tam tinh cùng chiếu
Thiên Địa Nhân nhất thể đồng xuân.

Phúc: như đông hải mãi trường lưu.
Lộc: tấn vinh hoa phú quý sinh.
Thọ: tỷ nam sơn tùng bách lão

Niên cao kỷ khán hoa thiên thụ
Nhân thọ tiếu châm tửu nhất bôi
Tuổi cao mừng ngắm hoa ngàn khóm
Người thọ cười vui rượu một chung

Thịnh thế trường thanh thụ
Bách liên bất lão tùng
Đời thịnh cây xanh mãi
Trăm năm tùng chẳng già

Thọ đồng sơn loan lão.
Phúc cộng hải thiên trường.
Thọ lâu cùng núi bọc.
Phúc dài với biển trời.
Tâm địa quang minh tăng tuổi thọ
Tinh thần sáng láng thấy an khang.

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường.

Vinh hoa phú quý niên trường thọ
Tài lộc an khang tuế cát tường.

Xuân an khang thịnh vượng
Niên phúc thọ miên trường.

Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên.

Sưu tầm

Tongkat ali man up
Tăng cường sinh lực, sinh lý cho nam giới,
Hạn chế quá trình mãn dục ở đàn ông có tuổi Nguồn gốc xuất xứ: Nhập khẩu Mỹ

Leave a Reply