Những câu đối Tết 5 chữ hay nhất mừng Xuân Mậu Tuất

0
328
Những câu đối Tết 5 chữ hay nhất mừng Xuân Mậu Tuất. Minh niên tăng vạn lộc – Xuân nhật tập thiên tường.
Phúc lai miên thế trạch
Lộc mãn trấn gia thanh
Minh niên tăng vạn lộc
Xuân nhật tập thiên tường.
Xuân an khang thịnh vượng
Niên phúc thọ miên trường
Niên niên như ý xuân
Tuế tuế bình an nhật.

Đong cho đầy hạnh phúc

Gói cho trọn lộc tài

Giữ cho mãi an khang

Thắt cho chặt phú quý

Sưu tầm