Lời chúc công việc thuận lợi bằng tiếng Anh cực “độc và lạ”

0
584
X Men Up
Tăng cường sinh lực, sinh lý cho nam giới,
Hạn chế quá trình mãn dục ở đàn ông có tuổi Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

Hãy gửi những lời chúc bằng tiếng anh trong công việc để mang lại thuận lợi, động lực cho đồng nghiệp. Truyển cảm hứng cho nhân viên bằng những lời chúc công việc ấn tượng.

Trong công việc, ai cũng có những lúc cảm thấy bế tắc và mệt mỏi trong công việc. Để vượt qua được những khoảng thời gian khó khăn ấy, chúng ta luôn cần những nguồn động lực. Động lực ở đây có thể đơn giản chỉ là một câu nói triết lý đầy ý nghĩa, một lời động viên, một lời chúc từ người thân, bạn bè xung quanh mình. Hãy tự tìm kiếm động lực cho bản thân mình, hay truyền động lực, cảm hứng cho những người xung quanh mình qua những lời chúc bằng tiếng anh trong công việc của Đàn Ông Online đã sưu tầm được và chia sẻ trong bài viết này nhé.

2Wellness Nutrition

Những câu chúc công việc thuận lợi bằng tiếng anh

Những lời chúc công việc bằng tiếng anh này, đều là những câu triết lý, trâm ngôn của những người nổi tiếng thế giới đi trước có nhiều kinh nghiệm. Chắc chắn đây sẽ là một nguồn động lực giúp chúng ta sáng suốt hơn trong cách suy nghĩ.

 • I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.

Dịch nghĩa: Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

 • Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”!

Dịch nghĩa: Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”!

 • A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Dịch nghĩa: Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

 • The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

Dịch nghĩa: Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

 • There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

Dịch nghĩa: Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

 • The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

Dịch nghĩa: Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

 • All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Dịch nghĩa: Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

 • The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it.

Dịch nghĩa: Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

 • To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

Dịch nghĩa: Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế (đối nhân xử thế).

 • I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

Những bài học đáng giá, những kinh nghiệm quý báu đều được truyền tải trong mỗi lời chúc công việc thành công bằng tiếng anh này. Đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị.

 • It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

Dịch nghĩa: Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

 • Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.

Dịch nghĩa: Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

 • The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others.

Dịch nghĩa: Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.

 • To be a winner, all you need to give is all you have.

Dịch nghĩa: Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.

 • You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

Dịch nghĩa: Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

 • Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

Dịch nghĩa: Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

Hi vọng với những tư vấn về lời chúc công việc thuận lợi, chúc thành công bằng tiếng anh này, bạn có thể học hỏi và rút ra cho mình những giá trị tinh túy để áp dụng vào cuộc sống và công việc của riêng mình.

 

X Men Up
Tăng cường sinh lực, sinh lý cho nam giới,
Hạn chế quá trình mãn dục ở đàn ông có tuổi Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here